Atgriezties uz sākumlapu.

 • Iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visām personām, kuras izmanto sporta studijas “The Place” (turpmāk tekstā “sporta studija)” pakalpojumus.
 • Klients uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un nodarbības laikā pats regulē slodzes intensitāti
 • Klients apzinās visus riskus saistībā ar piedalīšanos nodarbībās, kā arī jebkādus riskus saistībā ar savu un citu dalībnieku neuzmanību vai bezrūpību pret vingrinājumu izpildi, aprīkojumu vai studijas īpašumu.
 • Klienta veselības stāvoklis ir piemērots, lai piedalītos nodarbībās un nav nekādu veselības problēmu vai uz veselību balstītu iemeslu, kas liegtu piedalīties.
 • Ja sporta studijas darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par klienta veselības stāvokli vai izvēlētajai slodzei neatbilstošu veselības stāvokli, pēc darbinieka lūguma treniņš ir jāpārtrauc.
 • Iegādājoties abonementu, klients var apmeklēt nodarbības, kuras ir norādītās abonementa sistēmā tā iegādāšanās brīdī.
 • Sporta studijas abonementa karte ir individuāla un to ir aizliegts nodot citai personai.
 • Gadījumā, ja abonementa karti izmanto cita persona, sporta studija ir tiesīga konfiscēt abonementa karti vai likt personai bez abonementa kartes samaksāt vienreizējo apmeklējuma maksu.
 • Pierakstu uz nodarbībām ir iespējams atcelt ne mazāk kā 6 stundas pirms nodarbības sākšanās laika. Pretējā gadījumā, klientam tiek dzēsta attiecīgā nodarbība no abonementa kartes.
 • Klientiem, kuri ir jaunāki par 16 gadiem, sporta studiju apmeklēt atļauts tikai pieaugušo pavadībā.
 • Klienti, kuri ir vecāki par 16 gadiem un jaunāki par 18 gadiem, sporta studijas pakalpojumus var izmantot tikai ar vecāku (aizbildņu) rakstveida piekrišanu, kura tiek parakstīta sporta studijā. Parakstot šo piekrišanu, vecāki (aizbildņi) apstiprina, ka nepilngadīgā klienta veselības stāvoklis ļauj viņam izmantot sporta studijas pakalpojumus, ka vecāki (aizbildņi) atbild par nepilngadīgā klienta uzvedību sporta studijā un jebkuru nepilngadīgā klienta veselības traucējumu.
 • Sporta studija pakalpojumu sniegšanas un drošības nolūkos ir tiesīga ar īpašas programmas palīdzību saglabāt klientu personas datus un fotogrāfijas.
 • Drošības apsvērumu dēļ, sporta studija ir aprīkota ar video novērošanas sistēmu.
 • Sporta studijai ir tiesības mainīt darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar sporta studiju saistītas lietas.
 • Sporta studijas plastikāta abonementa kartes cena ir 2 euro (vienreizējs maksājums iegādājoties abonementu). Nozaudētas kartes gadījumā, par jaunu karti ir jāmaksā 1 euro.
 • Abonements ir derīgs 30 dienas no iegādāšanās brīža.

Aizliegts:

 • Trenēties apavos un apģērbos, kuri nav paredzēti sportam;
 • Ienest alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas un ūdeni stikla (plīstošos) traukos;
 • Izmantot matu žāvētājus apģērba (čību) žāvēšanai;
 • Veikt ādas pīlingu, epilāciju, matu krāsošanu un citas personīgās higiēnas un estētiskās procedūras;
 • Mazgāt drēbes
 • Izmantot sporta inventāru (hanteles, atsvarus, slaiderus, paklājiņus u.c.) tiem neparedzētiem mērķiem

Sporta studija nav atbildīgs par klientu personīgo mantu nozaudēšanu un / vai bojājumu, ja vien tas nav noticis sporta kluba vainas dēļ.

Atgriezties uz sākumlapu.