Atgriezties uz sākumlapu.

Abonementa lietošanas noteikumi

  • Sporta studijas abonementa karte ir individuāla un to ir aizliegts nodot citai personai
  • Abonements ir derīgs 30 dienas no iegādāšanās brīža
  • Plastikāta kartes cena ir 2 euro (vienreizējs maksājums iegādājoties abonementu). Nozaudētas kartes gadījumā, par jaunu karti ir jāmaksā 1 euro
  • Abonementu ir iespējams iesaldēt uz 5 dienām bezmaksas, katra nākamā diena par maksu 1 EUR
  • Pierakstu uz nodarbībām ir iespējams atcelt ne mazāk kā 6 stundas pirms nodarbības sākšanās laika. Pretējā gadījumā, klientam tiek dzēsta attiecīgā nodarbība no abonementa kartes

Правила использования абонемента

Абонемент спортивной студии индивидуален и не подлежит выдаче другим лицам

  • Абонемент годен 30 дней со дня покупки
  • Цена пластиковой карточки 2 евро (одноразовый платеж при покупке первого абонемента) . В случае потери карточки, за новую карточку нужно заплатить 1 евро
  • Абонемент можно заморозить на 5 дней бесплатно, каждый следующий – за плату 1 евро
  • Запись на тренировку можно отменить не позже, чем за 6 часов до начала тренировки. В противном случае, занятие считается использованным и снимается с абонемента

Atgriezties uz sākumlapu.